Ar mano narys yra patenkintas su juo. Iš Gordono B. Hinklio gyvenimo

Kada jie jautė, kad priimdami sprendimą turi vadovautis savo nuovoka? Pagal Jo nustatytą procedūrą pranašas parenka vieną vyrą tapti Dvylikos Apaštalų Tarybos nariu. Buvau labai nustebęs. Asmeninis sprendimų priėmimas yra vienas iš augimo, kurį turime patirti mirtingame gyvenime, šaltinių.

Tai yra Jo karalystė. Mes nesame lyg avys be piemens. Mes nesame lyg armija be vado. Hinklio gyvenimo Prezidentas Gordonas B. Mūsų gerasis vyskupas pasišaukė mane ir paaiškino, koks tai pašaukimas. Buvau labai nustebęs. Pradėjau jaudintis ir nerimauti.

Dalijimasis - žingsnis sėkmės link! | BNI Lietuva

Norite tikėkite, norite ne, bet iš prigimties buvau palyginti drovus ir nedrąsus berniukas; tad turint omenyje mano tuometinį amžių ir patirtį, tarnavimas patarėju diakonų kvorume man kėlė tiek pat nerimo, kiek mano dabartinės pareigos, atsižvelgiant į mano amžių ir patirtį. Tą dieną Bažnyčios nariai jį pirmą kartą palaikė savo pranašu ir prezidentu. Ankstesnius 14 metų jis tarnavo trijų kitų Bažnyčios prezidentų patarėju.

Video Kaip matuoti nario dydi Vaizdo iraso stores pratimai

Jis nuolat liudydavo apie jų dieviškus pašaukimus ir pastarųjų dienų šventuosius ragino sekti jų patarimais. Tad dabar, kai pats ėjo šias pareigas, Viešpačiu kliovėsi nė kiek ne mažiau nei tuomet, kai buvo diakonas ar naujai pašauktas apaštalas. Tikriau sakant, jis kaip niekad anksčiau suprato, kad jam reikia palaikančios Viešpaties stiprybės.

Esu labai dėkingas, kad taip padarėte. Dėkoju jums, kiekvienam iš jūsų. Noriu jus patikinti, kaip kad jau patys žinote, jog Viešpaties darbuose postų niekas nesiekia. Šios pareigos neturėtų niekas siekti. Pasirinkimo teisė priklauso Viešpačiui. Jis yra gyvenimo ir mirties šeimininkas. Jo yra galia pašaukti. Jo yra galia pasiimti. Jo yra galia išlaikyti.

Dalijimasis - žingsnis sėkmės link! Nepaisant to, kad praėjo tik pusė metų nuo skyriaus atidarymo pradžios, narys džiaugiasi ne tik gaunama nauda, bet galimybe susipažinti su BNI bendruomene. Reikia būti mentoriais, iš kurių kiti nariai galėtų mokytis, o svarbiausia reikia dalintis. Susiderinome naują projektą ir užmezgėme verslo santykius, dėl kurių mano technika buvo įdarbinta Švedijoje, o kita atstovaujama įmonė gavo nuolatinius darbuotojus visam projektui.

Viskas yra Jo rankose. Tikrai nežinau, kodėl Jo didingame plane atsirado vietos tokiam kaip aš. Bet kadangi ši mantija atiteko man, tai dabar savo likusį laiką, talentus ir gyvenimą iš naujo paskiriu Mokytojo darbui, kad tarnaučiau savo broliams ir seserims. Aš jums dar kartą dėkoju […] už tai, ką šiandien padarėte. Meldžiuosi, kad būčiau vertas. Viliuosi, kad prisiminsite mane savo maldose. Prezidentas Gordonas B. Hinklis viduryje ; prezidentas Tomas S.

Monsonas, pirmasis patarėjas, kairėje ir prezidentas Džeimsas E. Faustas, antrasis patarėjas dešinėje. Gordono B. Hinklio mokymai 1 Kiekvieną Bažnyčios prezidentą Viešpats pasišaukia po to, kai jį išbando, ištobulina ir nugludina.

Su Ar mano narys yra patenkintas su juo prezidentais pradėjau dirbti nuo pat prezidento Heberio Dž. Granto laikų. Visi šie vyrai buvo žmonės.

Jie turėjo žmogiškus bruožus ir, turbūt, kelias žmogiškas silpnybes.

Vyru nario receptas Padidejes varpa namuose

Tačiau nepaisant viso šito, kiekvieno iš jų gyvenime nenugalimai reiškėsi Dievo įkvėpimas. Tarnavusieji prezidentais tikrąja to žodžio prasme buvo ir pranašai. Asmeniškai teko būti ant jų nužengusios apreiškimo dvasios liudytoju. Kiekvienas tų vyrų Prezidentūroje atsidūrė po ilgų patirties metų Dvylikos Taryboje ir kituose pašaukimuose.

Stock Foto vyrai stiprinant nari Vaizdo apie didejancia nari ziureti internete

Viešpats kiekvieną jų ištobulino ir nugludino, leido jiems patirti nusivylimų ir nesėkmių, leido jiems patirti ligų, o kartais ir didelį sielvartą. Visa tai tapo didžiojo tobulinimo proceso dalimi, o to proceso poveikis visu gražumu atsiskleidė jų gyvenime.

Mano brangūs draugai Evangelijoje, tai yra Dievo darbas. Onanizmas ir varpos dydis niekada neleis, kad jai vadovautų apsimetėlis.

Немец рывком открыл дверь и собрался было закричать, но Беккер его опередил. Помахав карточкой теннисного клуба Мериленда, он рявкнул: - Полиция. После чего вошел в номер и включил свет. Немец не ожидал такого оборота.

Jis pavadins savo pranašus, Jis juos įkvėps ir juos ves. Jis turėjo ir toliau turės jaunesnių vyrų, kurie keliaudami po pasaulį atliks tarnystės darbus. Jis yra pirmininkaujantis aukštasis kunigas, visų šventosios kunigystės raktų saugykla ir Dievo apreiškimo savo žmonėms balsas. Meldžiu lojalumo tam, kurį Viešpats pasišaukė ir patepė. Meldžiu pastovaus palaikymo ir dėmesingumo jo mokymams. Esu sakęs […], kad jei turime pranašą, tai turime viską. Jei neturėtume pranašo, tai neturėtume nieko.

Mes turime pranašą. Turėjome pranašus nuo pat šios Bažnyčios įsteigimo. Niekada Ar mano narys yra patenkintas su juo be pranašo, jei būsime verti jį turėti.

Viešpats sergi šį darbą. Nesame lyg avys be piemens. Nesame lyg armija be vado. Valdymo perdavimas [naujam Bažnyčios prezidentui], kuriame man teko dalyvauti ne vieną kartą, yra gražus savo paprastumu. Tai parodo, kaip reikalus tvarko Viešpats.

Doktrinos ir Sandorų 60— Sukurti įrašą Skatinkite dalytis Mokinius galite įkvėpti prasmingam aptarimui pasiūlydami jiems išsakyti savo nuomonę apie konkretų, su namuose perskaityta Raštų dalimi susijusį klausimą arba idėją. Pavyzdžiui, galite paprašyti papasakoti, ką tiksliai jie sužinojo apie Dangiškąjį Tėvą arba Jėzų Kristų per šią savaitę. Mokykite doktrinos Doktrinos ir Sandorų —3, 7, 13—14 ;9 Viešpats patenkintas, kai atveriame burnas ir dalijamės Evangelija Mes, Bažnyčios nariai, žinome, kad sugrąžintoji Evangelija yra neįkainojamas lobis, laiminantis Dievo vaikų gyvenimą. Tad kodėl kartais delsiame liudyti kitiems?

Pagal Jo nustatytą procedūrą pranašas parenka vieną vyrą tapti Dvylikos Apaštalų Tarybos nariu. Jis to nesirenka kaip karjeros. Bėga metai. Atlikdamas savo pareigas jis mokosi ir yra drausminamas. Atlikdamas savo apaštališką pašaukimą jis keliauja po visą žemę.

Tai ilgas paruošimo kelias, kuriame jis susipažįsta su pastarųjų dienų šventaisiais, kad ir kur jie būtų, o jie susipažįsta su juo. Viešpats išmėgina jo širdį ir jo tvirtumą.

Gyvenimui einant pirmyn toje taryboje natūraliai atsiranda laisvų vietų, tad jos užpildomos.

Tokio proceso metu tam tikras vyras tampa vyriausiuoju apaštalu. Kartu su savo kolegomis Broliais jis turi visus, nors ir išoriškai nepasireiškiančius, kunigystės raktus, kiekvienam iš jų suteiktus įšventinimo metu.

Koks nario diskusija Kokiomis priemonemis galima padidinti nari

Tačiau tais kunigystės raktais naudotis įgaliotas tik Bažnyčios prezidentas. Po [pranašo] mirties tas įgaliojimas pradeda veikti per vyriausiąjį apaštalą, kurį jo bendražygiai iš Dvylikos Tarybos pavadina, paskiria ir įgalioja būti pranašu ir prezidentu. Nevyksta jokie rinkimai.

Nebūna jokios agitacijos.

Narys padidina priemones Vidutinio dydzio narys 16 vaikinai

Tevyksta tylus ir paprastas dieviško plano vykdymas, parūpinantis įkvėptą ir išbandytą vadovybę. Esu liudininkas, asmeninis šio nuostabaus proceso liudininkas.

Aš jums liudiju, kad būtent Viešpats [išsirenka pranašą].

Mudu su broliu Monsonu, tarnavę jo patarėjais, užėmėme savo vietas Dvylikos Kvorume, tapusiame pirmininkaujančiu Bažnyčios valdžios organu. Čia mes sugiedojome šventą giesmę ir kartu meldėmės. Valgėme Viešpaties vakarienės sakramentą, tuo šventu simbolišku liudijimu atnaujindami savo sandoras ir ryšį su Tuo, kuris yra mūsų dieviškasis Išpirkėjas.

Tuomet, vadovaujantis per ištisas praeities kartas gerai įsitvirtinusiu papročiu, buvo reorganizuota prezidentūra. Nebuvo jokių agitacijų, jokio varžymosi, jokio pareigų siekimo. Buvo tylu, ramu, paprasta ir šventa.

  • Matmenys Energid pagal mirusio karinio personalo seimos narius

Viskas buvo padaryta pagal paties Viešpaties įtvirtintą pavyzdį. Tai Kai bus padidinti varpa Jo Bažnyčia. Bet vadovas žemėje yra mūsų pranašas.

Kunigijos vadovai Jėzaus Kristaus Bažnyčioje

Pranašai — tai dievišku pašaukimu apdovanoti vyrai. Tačiau, net ir turėdami tokį dievišką pašaukimą, jie yra žmonės. Jie patiria tas pačias mirtingojo gyvenimo problemas.

Mes mylime, gerbiame, reiškiame pagarbą ir žvelgiame į šių dienų pranašą, prezidentą Ezrą Taftą Bensoną. Jis yra didis ir gabus vadovas, žmogus, kurio balsu visame pasaulyje skamba liudijimas apie šį darbą.

Šiuo metu žemėje jis turi visus kunigystės raktus.