Metodologijos nario padidejimas

Vyriausybė tam pritarė. Kai žiūri į tą įstatymą, iš tikrųjų susidaro toks įspūdis. Ar galėtume pritarti bendru sutarimu po pateikimo? Buvo atsisakyta įvardyti privalomus komitetus. Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas buvo įrašytas, įvertintas, Seimo…Valstybės kontrolės vadovo pavaduotojai buvo įrašyti, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus; taip pat buvo patikslintas darbo apmokėjimas savivaldybių tarybų nariams įvardijant tai kompensacijomis; buvo šiek tiek pertvarkytas merų ir merų pavaduotojų darbo apmokėjimas pagal gyventojų skaičių savivaldybėse; taip pat buvo pakoreguoti kai kurie darbo apmokėjimo dydžiai; buvo pakeltas darbo užmokestis apylinkių teisėjams; atitinkamai buvo pakoreguotas ir politikų, Seimo narių, komitetų pirmininkų, frakcijų vadovų darbo apmokėjimas.

Laba diena, gerbiamasis posėdžio pirmininke, gerbiamieji Seimo nariai! Kadangi Statistikos departamento direktorius yra išvykęs, šių dviejų įstatymų pakeitimo esmę pateiksiu aš.

Informatikos metodologijos skyrius

Metodologijos nario padidejimas Gerbiamieji Seimo nariai, m. Šio įstatymo 19 straipsnyje buvo numatyta, kad Vyriausybė iki šių metų kovo 10 dienos turi pateikti įstatymų, kitų teisės aktų, susijusių su Statistikos įstatymo nauja redakcija, pakeitimo projektus. Taigi šiandien kaip tik teikiamas Administracinių teisės pažeidimų kodekso tam tikrų straipsnių, taip pat Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo projektai. Kokie pagrindiniai pakeitimai yra siūlomi?

Administracinių teisės pažeidimų kodeksą siūloma papildyti straipsniu, siekiant įgyvendinti Statistikos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai, neužtikrinę respondentų pateiktų duomenų konfidencialumo, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šių pažeidimų bylas nagrinėti siūlome pavesti rajonų, miestų apylinkių teismų teisėjų kompetencijai, atitinkamai papildydami kodekso straipsnį.

Taip pat numatomi pareigūnai, turintys teisę surašyti protokolus dėl pažeidimų. Siūlome papildyti kodekso straipsnio 1 dalies 1 punkto 14 pastraipą.

Svarstant šį projektą buvo pateikta informacija, kad tokių atvejų nepasitaikė. Mes siūlome šio kodekso neapkrauti papildomomis rusiu dydi, kurios praktikai yra nebūdingos, todėl tai siūlome iš kodekso išbraukti.

Taip pat kartu eina Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas. Taigi siūlomi tokie pagrindiniai pakeitimai. Prašom Seimą pritarti. Ačiū, ministre, už projekto Nr. P ir projekto Nr. P pateikimą. Jūsų nori paklausti 3 Seimo nariai. Prašom Seimo narį J. Gerbiamasis viceministre, norėčiau paklausti.

Metodologijos nario padidejimas tai būtų galima paaiškinti? Paprašyčiau Statistikos departamento direktoriaus pavaduotojos atsakyti į šį klausimą, kaip tai yra praktikoje. Todėl, kad derinant šias pataisas kelios institucijos pateikė savo nuomonę. Todėl pasilikome tiktai prie šios nuostatos. Jūsų nori paklausti Seimo narys V. Gerbiamasis viceministre, po kovo osios atsisakius planinės ekonomikos, buvo manyta, kad sumažės reikalavimai tiek buhalterinės apskaitos, tiek teikiant įvairias ataskaitas statistikai.

Bet pamažu mes pasivejame tuos laikus, kai buvo siunčiama krūvos popierių, atrodo, kad greitai pasieksime tą lygį. Man norėtųsi paklausti.

Nario dydis yra mazas

Tvarka turėtų būti, bet kodėl mes nesirenkam būdo buhalterius ir kitus darbuotojus sąžiningai dirbti skatinti kokiu nors ekonominiu būdu, o visą laiką didiname baudas? Ar mes nepasidarysime baudų valstybė? Baudžiame ir baudžiame, ir baudžiame. Norėčiau pasakyti, kad teikiamas kodekso pakeitimo projektas kaip tik sumažina kai kurių nuobaudų viršutinę ribą, yra minimali riba ir viršutinė. Čia mes laikomės Administracinės teisės kodeksui siūlomos bendros baudų skyrimo tvarkos, kad santykis tarp minimalios ir maksimalios mažėtų.

Interneto mobiliuose įrenginiuose vartotojų skaičius Vidurio ir Rytų Europos šalyse sparčiai auga. Vengrai šiuo metu sugeneruoja beveik milijonų mobilių puslapių peržiūrų per mėnesį. Augimo tempams įtakos turi didėjantis naudojimasis tiek išmaniaisiais telefonais, tiek planšetiniais kompiuteriais. Šiuo metu tradicinių svetainių puslapių peržiūrų, sugeneruotų planšetiniuose kompiuteriuose Vidurio ir Rytų Europoje, dalis skaičiumi gerokai pranoksta svetainių, kurių turinys pritaikytas mobiliems įrenginiams, peržiūras.

Dėl ataskaitų, kurios yra teikiamos. Manau, šiuo metu, pereinamuoju laikotarpiu, yra tam tikro dubliavimosi. Mes ir statistikai teikiame tuos pačius dokumentus, ir kitoms institucijoms. Manau, pamažu tai išsispręs, kai mes sutvarkysime visus pagrindinius valstybės registrus turiu galvoje ūkio subjektų, gyventojų, nekilnojamojo turto.

Žiūrint iš įmonių teisės pusės, kaip reikalauja Europos Sąjungos direktyvos, be abejo, finansinės atskaitomybės dokumentus ir kai kuriuos kitus teiksime vienai valstybinei institucijai.

Ta viena valstybinė institucija pateiks kitoms valstybinėms institucijoms. Norėčiau pasakyti, kad mūsų statistikoje atsiranda ir tam tikrų naujų reiškinių, kurių iki šiol nebuvo. Galėčiau paminėti naujus dalykus, kuriais mūsų statistika turėtų užsiimti. Pavyzdžiui, smulkus, vidutinis verslas, įmonių bankrotas. Metodologijos nario padidejimas

„Gemius“ diegia naują mobilaus srauto matavimo metodologiją - Verslo žinios

Tokių dalykų nebuvo, tai yra nauji reiškiniai. Be abejo, mes šią informaciją turėtume rinkti. Manau, su jumis taip pat galima sutikti, kad kai kurias statistikos formas reikėtų peržiūrėti ir dar labiau sumažinti jų kiekį. Bet, manau, viskas ateis pamažu.

Tas papildomos informacijos klausimas, kad šiuo metu dubliuojasi, artimiausiu metu turėtų išsispręsti. Klausia Seimo narys S. Gerbiamasis viceministre, mano klausimas susijęs su straipsniu. Jame rašoma, kad statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai, neužtikrinę konfidencialumo, atsako pagal įstatymus.

Bet administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal straipsnį gali surašyti Metodologijos nario padidejimas Statistikos departamento pareigūnai. Noriu paklausti, ar bus veiksminga priemonė, jeigu tos pačios institucijos pareigūnams pavedama surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus?

Statistikos departamentas turi visą savo tinklą, kuris yra išsidėstęs įvairiose savivaldybėse.

Taip susiformavo trijų asmenų programavimo metodikos grupė.

Be abejo, Statistikos departamentas, kaip valstybės institucija prie Vyriausybės, kontroliuoja šių savo teritorinių tarnybų veiklą. Todėl aš manau, kad ši priemonė tikrai yra efektyvi.

Jūs atsakėte į visus klausimus. Dabar mes turime apsispręsti, ar pritarsime po pateikimo. Ar norėtų kas nors kalbėti dėl šio klausimo? Ar galima bendru sutarimu po pateikimo pritarti projektui Nr. Ar pritartumėte, kad svarstymo data būtų birželio 6 d.? Pritarta abiem. Ar galėtume taip pat bendru sutarimu pritarti ir projektui Nr.

P po Metodologijos nario padidejimas Ar taip pat sutiktumėte, kad svarstymo data būtų birželio 6 d.? Ar sutiktumėte, kad pirmajam projektui pagrindinis komitetas būtų Teisės ir teisėtvarkos komitetas, o antrajam projektui Biudžeto ir finansų komitetas? Ar sutiktumėte su tais pasiūlymais? Seimo narė R. Aš norėčiau pasiūlyti, nors aš, aišku, nesu iš to komiteto, kad visas Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuobaudas peržiūrėtų Ekonomikos komitetas, kuris iš tikrųjų rūpinasi verslo sąlygomis.

Nežinau, komitetas… Ponas A. Šimėnas kažkaip nerodo iniciatyvos, bet aš manau, kad mes jau pritarėme po pateikimo, o paskui visi labai darniai dar kartą balsuosime didindami baudų ribas. Aš manau, kad reikėtų šią praktiką keisti ir iš esmės pasižiūrėti. Jūs siūlote, kad papildomas komitetas būtų Ekonomikos komitetas. Ekonomikos komitetas, bet ponas A. Šimėnas nereaguoja. Tyla gera byla. Nėra prieštaravimų.

Taip ir padarysime — Ekonomikos komitetas yra papildomas. Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. P 2 pateikimas Toliau vyks projekto Nr. Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, pranešėja — viceministrė G. Kol ateis pranešėja, aš labai norėčiau paprašyti Seimo narių. Kai jūs kalbate vieni su kitais, būkite tokie malonūs prieiti arčiau vienas kito. Tai yra ir draugiškas gestas, ir mažiau trukdo pranešėjams.

Jums teikiamas Vyriausybės patobulintas Vietos savivaldos įstatymo projektas. Projekto tobulinimas vyko labai kruopščiai ir atsakingai, nes Seimo grąžinamas įstatymo projektas Vyriausybei uždeda pareigą jį kiek įmanoma pataisyti ir patobulinti.

Ilgiausiai buvo stengtasi aiškintis, derinti, organizuoti formalias procedūras dėl Vietos savivaldos įstatymo sąvokų, dėl dviejų sąvokų, kuriose telpa visa Vietos savivaldos įstatymo turinio esmė: kas yra savivaldybė ir kas Didelis varpa Kaip padidinti varpa vietos savivalda.

Kadangi šie apibrėžimai vieną… Kam laiduojama vietos savivaldos teisė, reglamentuoja Konstitucija, kas yra vietos savivalda, yra pabrėžta Europos vietos savivaldos chartijoje. Reikėjo suderinti tuos du dokumentus, kad jie Metodologijos nario padidejimas kitam neprieštarautų ir atspindėtų tai, kas iš tiesų yra ir kas turi būti įgyvendinama praktiškai.

Taigi savivaldybę mes ir apibrėžiame, kad tai yra valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis savivaldos teisę ir ją įgyvendinančias, arba realizuojančias, institucijas. Taip pat tai, kad šis administracinis teritorinis vienetas yra juridinis asmuo. Kaip tik dėl to buvo didelių įvairių teisininkų diskusijų, nes jų nuomonės labai išsiskyrė.

Bet tai yra esminis dalykas, dėl ko turėtume suvokti, kad valstybė ar savivaldybė yra valstybės juridiniai asmenys. Šiuo klausimu mums labai padėjo apsispręsti tai, kad jūsų jau svarstytoje, priimtoje Civilinio kodekso Pirmojoje knygoje irgi yra aiškiai įvardyta, kad valstybė ar savivaldybė yra juridinis asmuo. Būtent tai padėjo mums apsispręsti, kad ne kitaip. Jeigu valstybė ar savivaldybė yra juridinis asmuo, tada visos jos sudarytos institucijos kiekviena dirba pagal savo įgaliojimus ir atlieka tas funkcijas, kurios joms priskirtos.

Jeigu būtų priimta ta teisininkų doktrina, jog savivaldybė nėra juridinis asmuo, kad juridinis asmuo yra institucija arba konkreti įstaiga, tada visiškai neaišku, kas savivaldybėje vaidina pagrindinį vaidmenį, kuri ta įstaiga yra juridinis asmuo, kurio vardu viskas daroma. Yra labai įvairi praktika, kurios turėjome atsisakyti ir pereiti prie to, kad savivaldybė yra juridinis asmuo.

Kadangi ji savo teisę realizuoja per savivaldybių tarybą, taigi, kas yra vietos savivalda. Vadinasi, tos suteiktos teisės realizavimas. Kaip prisimenate, tame buvusiame projekte Savivaldybių asociacijos pasiūlymu apibrėžimas buvo perkeltas… paimtas grynas vertimas iš Europos Sąjungos Metodologijos nario padidejimas chartijos.

Bet tas vertimas buvo nevisiškai kvalifikuotai atliktas, nes ten teisės realizavimas buvo įvardytas kaip institucijų teisė, galia. Jūsų komitete kažkas dar pasiūlė, kad būtų ir pareiga tai daryti. Bet tai reiškia ne ką kita, kaip teisės realizavimą, nes tai apima ir teisės turėjimą, ir teisės taikymą, ir naudojimąsi ta teise, vadinasi, visiškai atspindi procesą ir tų funkcijų, kurias turi atlikti vietos savivaldos institucijos, atlikimą.

Baigus diskusiją dėl šių sąvokų, buvo lengviau apsispręsti dėl turinio, dėl funkcijų pasiskirstymo, nes Konstitucija toliau sako, kad savivaldos institucijų teises ir įgaliojimus nustato įstatymas. Čia ir yra tas įstatymas, kuris reglamentuoja savivaldos institucijų teises, pareigas, įgaliojimus ir tai, ką jos turi daryti. Iš esmės šis įstatymas apriboja vietos savivaldai suteiktą teisę, kad ja nebūtų piktnaudžiaujama.

Tai yra valstybės valia savivaldos institucijų atžvilgiu. Buvo atsisakyta įvardyti privalomus komitetus. Prisimenu, kaip jūs kritikavote, jog nereikia savivaldybėms diktuoti, kokie komitetai yra privalomi. Tačiau mes palikome vieną komitetą, kuris turėtų būti privalomas, nes integruojantis į Europos teisę būtina, kad dar savivaldos institucijos turėtų sustiprintą kontrolę.

Čia mes įrašome politinės kontrolės institutą, t. Faktiškai tai realizuotų ir vykdytų savivaldybės kontrolierius ir administracijos finansų skyrius. Dar primenu, kad šiuo įstatymu nustatomas privalomas valdybos sudarymas ir jos teisių apibrėžimas, ką ji turi daryti, taip pat peržiūrėti mero, jo pavaduotojo ir kitų įgaliojimai ir būtinos procedūros tiek po rinkimų, tiek vykstant normaliam darbui. Šiame įstatyme yra nustatomas ir reglamentuojamas nario statusas, atskiro nario įstatymo… taip pat savivaldybės kontrolierius čia įvardytas kaip faktiškai atliekantis vidaus auditą savivaldybėje.

Norėčiau plačiau paaiškinti, ką tai reiškia, kas čia keičiasi ir kodėl tokie reikalavimai atsirado. Kadangi yra sustiprintas finansinės kontrolės būtinumas ryšium su integracija į Europos Sąjungą, todėl ir savivaldybės turi turėti tokį efektyvų instrumentą kaip savivaldybės kontrolierių, kuris galėtų atlikti ir vidaus finansinį auditą. Kaip jau sakiau, politinę kontrolę vykdys Metodologijos nario padidejimas komitetas, jo konkretus įrankis — administracija ir finansų skyrius, o auditą atliks savivaldybės kontrolierius ir jo tarnyba, susidedanti iš profesionalų.

Čia reikalaujama, kad šis kontrolierius profesionalas arba profesionalai, kurie dirbs tarnyboje, neturi priklausyti nuo politinių pasikeitimų, esančių valstybėje. Todėl numatyta, kad kontrolierius bus skiriamas ne politinių įgaliojimų laikotarpiui, bet kaip įstaigos vadovas — nustatytam laikotarpiui, taip, kaip yra Valstybės tarnybos įstatyme, t.

Be to, reikalaujama, kad šis kontrolierius ir jo sistema būtų pavaldi centrui. Mes šitų nuostatų kol kas atsisakėme ir manome surengti specialių susitikimą Briuselyje, į kurį vyks 20 merų delegacija, kad jie savo ausimis išgirstų tuos reikalavimus, kodėl taip reikia, kad mes nebūtume antidemokratiškai suprasti, nes jau įpratome vietos savivaldą laikyti kaip labai savarankišką ir atsakingą instituciją.

Savivaldybės administratorius irgi noriu paaiškinti ir savivaldybės administracija įstatyme deklaruojama kaip viešojo administravimo institucija.

Matmenys is paauglio 14-15 nario

Vadinasi, ji nėra savarankiška įstaiga, kuri steigiama ir dirba pagal biudžetinių arba kitokių įstaigų statusą. Ji yra institucija, o tai reiškia nevisišką jos savarankiškumą, nes ji priklauso nuo politinės valios, kurią skelbia taryba, meras arba valdyba, o administracija tik įgyvendina jų priimtus sprendimus.

Siūlome priimti, kad seniūnija būtų viešoji administravimo įstaiga, dirbanti pagal Viešojo administravimo įstaigų įstatymą, nes jeigu tik skelbiame, kad seniūnija yra savivaldybės teritorijos dalis, tai būtina visą teritoriją suskirstyti į seniūnijas. Išeina, kad didžiuosiuose miestuose ar miesteliuose, ten, kur yra centras, kur yra taryba, valdyba ir meras, dar atsiranda ir kitas viršininkas — seniūnas, nes taip jau privalu.

Todėl mes reorganizuojame į viešojo administravimo įstaigas, kurios administruoja jai priskirtas teritorijas.

Tada tampa neprivalus Metodologijos nario padidejimas teritorijos suskirstymas ir darbas tampa efektyvesnis. Kaip prisimenate, kai diskutavome, jums labai nepatiko vadinamieji seniūnaičiai, kurie atsirado su savo reglamentais, ir buvo manoma, kad tai taps biurokratinėmis institucijomis. Visiškai to instituto visuomenės… neatsisakyta ir gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovų statusas suteiktas tiems išrinktiems kaimų atstovams… Tiems, kurie norės tokius išsirinkti, numatytos visuomeninės teisės ir pareigos būtent atlikti tą visuomeninę funkciją ir padėti seniūnui spręsti vietos bendruomenės reikalus.

Matyt, daugiausia diskusijų sukeltų, jeigu čia dalyvautų merai ir vienpusiškai asociacija pasisakytų prieš tą 36 straipsnį, kuriame yra kalbama apie savivaldybės finansinius išteklius ir jų panaudojimą bei savivaldybės biudžeto rengimą ir kontrolę. Noriu labai atsakingai pasakyti Seimo nariams, Metodologijos nario padidejimas čia atsisakyta kai kurių buvusių Vietos savivaldos įstatymo nuostatų arba norimų asociacijos nuostatų, tų, kurių neįmanoma įgyvendinti valstybėje.

Ne tik įgyvendinti, bet ir teismas negali vykdyti teisingumo vien dėl to, kad jis yra neįmanomas. Todėl šis straipsnis sutrumpėjo iki trijų straipsnių. Pirmasis pasako, kas sudaro finansinius išteklius, kaip formuojamas biudžetas, kad jis formuojamas pagal Biudžetinės sandaros įstatymą ir nustatytas taisykles. Dėl taisyklių gal ir galima kitaip… Finansų ministerijoje buvo sutarta, kad taisykles galima pakeisti kita formuluote, nes jos reiškia ne ką kita kaip metodiką, kaip reikia planuoti biudžeto išlaidas, centriniu lygiu įvedant strateginį planavimą ir programinį biudžetą… Labai ilgai dirbome ir rytoj gal strateginiame komitete bus pateikta oficialiai Vyriausybės patvirtinta metodologija, kaip reikia rengti tokias programas, kaip jas valdyti, keisti.

Ryšium su strateginio planavimo įgyvendinimu manome, kad tokia planavimo praktika turi nueiti į savivaldybes, todėl čia turimos omenyje taisyklės yra kaip metodologija, kuria remiantis jie galėtų sudarinėti savo biudžetus pagal nustatytas programas. Turbūt, gerbiamoji, jau baigėte pateikimą?

Viskas, ką aš norėjau pasakyti, pateikdama šį projektą. Aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į penkių puslapių Teisės departamento išvadas. Daug Seimo narių jūsų norėjo paklausti, deja, tam liko tik 10 minučių. Prašom Seimo narį P. Gerbiamoji viceministre, grąžinus Vyriausybei iš tikrųjų įstatymas šiek tiek patobulintas, tačiau, man atrodo, dar yra neišspręstų nuostatų, ir galbūt jūs dar nesusipažinote su Teisės departamento išvada. Mano klausimas būtų toks. Mano požiūriu, šis projektas ne visai atitinka Valstybės tarnybos įstatymą arba tas pataisas, kurios beveik kartu teikiamos dėl vietos savivaldos Metodologijos nario padidejimas.

„Gemius“ diegia naują mobilaus srauto matavimo metodologiją

Tame įstatyme taryba įvardyta kaip atstovaujamoji institucija, valdyba — kaip vykdomoji institucija, tačiau čia jos abi yra tarsi vykdomosios institucijos ir, mano požiūriu, jų funkcijos yra nelabai atskirtos. Taip, šiuo klausimu yra nesusipratimas. Iš esmės ir savivaldybių taryba, ir valdyba, ir meras yra vietos savivaldos institucijos ir visos trys yra vykdomosios, tačiau ir vykdomoji valdžia gali būti atstovaujama.

Šiuo atveju savivaldybės taryba yra tiesiogiai renkama gyventojų, ir priešingai — Vyriausybė, sakykim, yra ne tiesiogiai renkama, o Seimo formuojama institucija. Tačiau tai visiškai neprieštarauja, jeigu tuo požiūriu žiūrėsime, atstovaujamoji, vykdomoji, o čia skiriama vykdomoji, tik tuo jos ir skiriasi, ir tos teisės yra kiek įmanoma atribotos.

Seimo narys Pamoka uz nario padidejima. Gerbiamoji viceministre, 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad biudžetiniais metais savivaldybės taryba gali tikslinti biudžetą. Norėčiau paklausti, kaip derinasi ši nuostata su Biudžetinės sandaros įstatymo projektu ir kokios galėtų kilti pasekmės dėl šios nuostatos įgyvendinimo? Absoliučiai jokių ir jokio prieštaravimo nėra, nes tiek Seimas, tiek savivaldybės taryba savo suformuotą ir patvirtintą biudžetą, kuris formuojamas pagal Biudžetinės sandaros įstatymą, gali keisti dėl pasikeitusių aplinkybių arba dėl kitokių priežasčių, kurios gali iškilti savivaldybėje, ir jos yra laisvos šiuo klausimu.

Seimo narys S. Gerbiamoji viceministre, mano klausimas dėl 20 straipsnio. Meras laikomas išrinktas, o mero pavaduotojas paskirtas, jeigu balsuoja tarybos narių dauguma, tuo tarpu netenka savo įgaliojimų, jeigu balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių.

Noriu Metodologijos nario padidejimas, kodėl ne ta pati dauguma turi teisę paskirti ir atleisti? Dar noriu atkreipti dėmesį, kodėl šiuolaikiniams merams ir merų pavaduotojams nekeliami jokie išsimokslinimo reikalavimai?

Taip, tai buvo reglamentuota, atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių patirtį ir Metodologijos nario padidejimas esamą praktiką, nes beveik visose valstybėse reikalavimai atleisti merą yra sustiprinti, sugriežtinti labiau negu jų išrinkimas.

Taigi kilo būtinybė įtraukti šių įrenginių duomenis į statistiką ir taip išvengti duomenų iškraipymo, kuris vyksta dėl didėjančio slapukus blokuojančių įrenginių naudojimo masto. Naujosios metodologijos naudojimas Lietuvos rinkoje — jau artimiausiu metu. Gerbiamoji viceministre, grąžinus Vyriausybei iš tikrųjų įstatymas šiek tiek patobulintas, tačiau, man atrodo, dar yra neišspręstų nuostatų, ir galbūt jūs dar nesusipažinote su Teisės departamento išvada.

Mano klausimas būtų toks. Mano požiūriu, šis projektas ne visai atitinka Valstybės tarnybos įstatymą arba tas pataisas, kurios beveik kartu teikiamos dėl vietos savivaldos institucijų. Tame įstatyme taryba įvardyta kaip atstovaujamoji institucija, valdyba — kaip vykdomoji institucija, tačiau čia jos abi yra tarsi vykdomosios institucijos ir, mano požiūriu, jų funkcijos yra nelabai atskirtos. Taip, šiuo klausimu yra nesusipratimas.

Iš esmės ir savivaldybių taryba, ir valdyba, ir meras yra vietos savivaldos institucijos ir visos trys yra vykdomosios, tačiau ir vykdomoji valdžia gali būti atstovaujama. Šiuo atveju savivaldybės taryba yra tiesiogiai renkama gyventojų, ir priešingai — Vyriausybė, sakykim, yra ne tiesiogiai renkama, o Seimo formuojama institucija. Tačiau tai visiškai neprieštarauja, jeigu tuo požiūriu žiūrėsime, atstovaujamoji, vykdomoji, o čia skiriama vykdomoji, tik tuo jos ir skiriasi, ir tos teisės yra kiek įmanoma atribotos.

Seimo narys J. Gerbiamoji viceministre, 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad biudžetiniais metais savivaldybės taryba gali tikslinti biudžetą. Norėčiau paklausti, kaip derinasi ši nuostata su Biudžetinės sandaros įstatymo projektu ir kokios galėtų kilti pasekmės dėl Metodologijos nario padidejimas nuostatos įgyvendinimo?

Absoliučiai jokių ir jokio prieštaravimo nėra, nes tiek Seimas, tiek savivaldybės taryba savo suformuotą ir patvirtintą biudžetą, kuris formuojamas pagal Biudžetinės sandaros įstatymą, gali keisti dėl pasikeitusių aplinkybių arba dėl kitokių priežasčių, kurios gali iškilti savivaldybėje, ir jos yra laisvos šiuo klausimu.

Seimo narys S. Gerbiamoji viceministre, mano klausimas dėl 20 straipsnio. Meras laikomas išrinktas, o mero pavaduotojas paskirtas, jeigu balsuoja tarybos narių dauguma, tuo tarpu netenka savo įgaliojimų, jeigu balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Noriu paklausti, kodėl ne ta pati dauguma turi teisę paskirti ir atleisti? Dar noriu atkreipti dėmesį, kodėl šiuolaikiniams merams ir merų pavaduotojams nekeliami jokie išsimokslinimo reikalavimai?

Taip, tai buvo reglamentuota, atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių patirtį ir į esamą praktiką, nes beveik visose valstybėse reikalavimai atleisti merą yra sustiprinti, sugriežtinti labiau negu jų išrinkimas. Tai yra vienas dalykas. Dėl išsilavinimo. Išsilavinimo cenzas negali būti keliamas politikams. Jeigu žmonės pasitiki, jie turi teisę išsirinkti ir turintį pradinį išsilavinimą asmenį. Tiek tai liečia Prezidentą, tiek liečia ir savivaldybių merus.

Tai ką jis veiks nuvažiavęs į Briuselį? Seimo narys L. Gerbiamoji viceministre, žinoma, atliktas darbas nemažas. Iš tikrųjų šiuo įstatymo projektu norime atsakyti į daugelį klausimų.

Į kai kuriuos pranešimo metu jūs atsakėte. Bet ar nebuvo nuspręsta darbo grupėje ir Vyriausybėje dėl atstovavimo gyventojams kitose valstybės institucijose, konkrečiai apskričių tarybose ir ministerijose. Šiaip bendra norma yra, kad Savivaldybių asociacija. Tačiau kitur, pavyzdžiui, tame pačiame įstatyme, pabrėžiama, kad valstybės institucijos yra priklausomos nuo savivaldybės siūlymų, t.

Tais atvejais, kai su savivaldybės interesais susijusius reikalus svarsto valstybės institucijos, sakysim, Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, jos apie tai privalo pranešti savivaldybei.

Savivaldybės tarybos teikiamus siūlymus privalo išnagrinėti valstybės institucijos. Štai šis santykis. Kaip čia vis dėlto praktiškai gali atrodyti, jeigu Seimas privalės išnagrinėti atskiros savivaldybės teikiamus siūlymus? Ir šiuo atveju nežinia, kokius siūlymus. Metodologijos nario padidejimas kitame nurodoma, kad tai atstovaujama arba sprendžiama per Savivaldybių asociaciją. Ar nėra čia prieštaravimo? Kadangi Vietos savivaldos įstatymas skirtas vykdomajai valdžiai, decentralizuotai vykdomajai valdžiai, reglamentuoti, tai šitas valstybės institucijas reikia suprasti tik kaip vykdomąją valdžią.

Niekada Seimas negalės būti įpareigotas tai padaryti. Tai vienas dalykas. Antras… L. Valstybės tarnybos įstatyme yra nustatyta, kad Seimas yra valstybės institucija, kaip ir Prezidentas. O antra, mes turėjom tokią nuostatą, jūs teisus, kad būtų santykis su apskritimi ar, sakykim, atstovavimas apskrities administracijoje dėl savo reikalų sprendimo, tačiau teisininkai mums pasakė ir mes sutikom su tuokad negalima apeliuoti į būsimą įstatymą, t.

Regioninės plėtros įstatymą turėjom, kuriame labai aiškiai savivaldybių atstovavimas apskrities taryboje yra numatytas ir reglamentuotas… Dėl to labai lengvai atsisakėm, nes tai bus kitas įstatymas, kuris atsakys į jūsų klausimą. Seimo narė E. Petrošienė, tuo tarpu prašyčiau Seimo narius tylos, ypač gerbiamuosius Seimo narius, kurie remia sieną gale, įskaitant poną R.

Ar galima būtų tyliau? Aš norėčiau į pono A. Čapliko repliką, kurią girdėjau, atsakyti, kad Apskrities įstatymas iš esmės bus keičiamas, kai tik bus priimtas Regioninės plėtros įstatymas, ir jo funkcijos iš esmės pasikeis, ir bus kitaip nustatytos.

Tačiau Seimo narė E. Petrošienė turėjo teisę klausti prieš tai. Gerbiamoji viceministre, naujame Vietos savivaldos įstatymo projekte atsiranda nauja savivaldos funkcijos rūšis — sutartinės funkcijos. Ar galėtumėt pakomentuoti, pasakyti daugiau, Metodologijos nario padidejimas tai reikštų? Taip, iš tiesų, kaip matėt, peržiūrėtos visos savivaldybių funkcijos.

Informatikos metodologijos skyrius

Mes norėjom labai aiškiai pasakyti šiuo įstatymu, kad visos savivaldybių funkcijos, kurios joms priskirtos, tai yra savivaldybių funkcijos. Ir tik pagal sprendimų priėmimo laisvę jos skirstomos į savarankiškas, ribotai savarankiškas, į valstybines, kai jos neturi jokio savarankiškumo, ir sutartines, dėl kurių susitaria jos pačios.

Sakykim, apskrities administracija pagal įstatymą turi įgaliojimus tai daryti, jos administracija, o savivaldybė turi kitą įgaliojimą, bet jos mato, kad tik bendrai gali spręsti kažkokį reikalą, sakykim, šiukšlių perdirbimo įmonę statyti, dėl to reikia susijungti ir apskrities viršininko administracijai, ir kelioms savivaldybėms. Jos rengia jungtinę veiklos sutartį, jos pačios susitaria, ką daryti, kaip kooperuoti pinigus, kas kontroliuos, kas bus atsakingas ir t. Tai jos vykdo savarankiškai, niekas joms negali sutrukdyti tai daryti.

Metodologijos nario padidejimas čia yra tos sutartinės funkcijos, dėl kurių susitaria pačios, netarpininkaujant nei Vyriausybei, nei Seimui. Gerbiamoji Penio strukturos dydziai, pirmiausia noriu patikslinti S. Slavicko klausimą. Ar tai reiškia, kad visai nereikalingas joks išsimokslinimo standartas, net jeigu ir pasirašyti nemokėtų?

O dabar mano klausimas. Gerbiamasis Seimo nary, prašom klausti tik savo ir vieną klausimą. Tuoj paklausiu. Seniūnas yra pasitikėjimo pagrindu paskirtas vadovas. Kaip elgtis merui, jeigu gyventojų apklausa lems tokį kandidatą, kuriuo meras nepasitiki? Jei meras įstatymo būtų priverstas tokį kandidatą skirti seniūnu, logiška jį būtų vadinti kitaip — nepasitikėjimo pagrindu paskirtu tarnautoju. Juk niekam ne paslaptis, kad po šių savivaldybių rinkimų dėl dalies seniūnų mero ir bendruomenės nuomonės priešingos.

Į pirmą klausimą. Nemokėti rašyti neleidžia mūsų Konstitucija, kuri privalomai reikalauja, kad būtų įgytas vidurinis išsilavinimas. Tai viena. O antra, jokio kitokio išsilavinimo, jeigu žmogus sugeba ir turi Metodologijos nario padidejimas, iš politiko negali būti reikalaujama.

Dėl to sugriežtinti reikalavimai valdininkams, kurie privalo profesionaliai pasakyti, kaip politika turi būti įgyvendinama. Atsiprašau, valstybės tarnautojai — tai visi tie, kurie teikia viešąsias paslaugas.

O dėl tų, kurie yra viešojo administravimo tarnautojai, kaip sinonimas gali būti vartojama ir valdininkai. Aš labai atsiprašau. Dabar antrasis klausimas dėl seniūnų. Na, įsivaizduojam, kad seniūnas yra tas, kuris iš esmės politinių sprendimų nepriima. Jis dirba ir perduoda merui visą informaciją apie savo bendruomenę visus ūkinius reikalus jis sprendžia. Manom, kad gyventojų pasitikėjimas čia yra svarbiausia, kad jiems nereikėtų nepasitikint seniūnu eiti Metodologijos nario padidejimas savivaldybę, o dar blogiau — į viršininko administraciją ar kitas institucijas.

Jūs teisingai pasakėt, dėl to čia toks lyg ir prieštaravimas yra, kad jis turi turėti gyventojų pasitikėjimą, kad meras turi atsižvelgti į tai, bet ten tik parašyta -atsižvelgti. Vadinasi, nebūtinai priimti. Čia reikėtų labai lanksčiai susitarti.

Penio dydzio ziedo pirstu

Bet jeigu jūs siūlysit, galima atsisakyti politinio pasitikėjimo, galima laikyti tik įstaigos vadovu… Kaip įstaigos vadovu, o įstaigos vadovas tada konkurso tvarka renkamas ir nebūtinai turi turėti politinį asmeninį pasitikėjimą. Tik aš neįsivaizduoju, kaip jis bus išrinktas, kai nebus mero pasitikėjimo.

Gaila, bet laikas klausimams jau yra pasibaigęs. Ar bendru sutarimu galime pritarti po pateikimo? Nariu pratimai registracijos kompromisas bus pasiektas. Prašom registruotis. O kol registruojamės, ar galima sakyti, kad bendru sutarimu pritarėme po pateikimo? Labai ačiū. Ar sutiktumėt, kad svarstymas vyktų birželio 13 d.? Ir kad svarstytų Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas? Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.

P pateikimas Užsiregistravo 54 Seimo Metodologijos nario padidejimas. Toliau vyks Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. Prašau viceministrę G. Vyriausybės teikiamas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas parengtas siekiant įstatymą visiškai suderinti su Europos Sąjungos teise ir sudaryti galimybę pagal bendras Europos Sąjungos taisykles naudoti asmens duomenis valstybėje ir už valstybės ribų nepažeidžiant žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisės ryšium su asmens duomenų tvarkymu.

Projektas yra derintas su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo duomenų judėjimo. Taip pat derinta su Europos Parlamento ir Tarybos telekomunikacijų sektoriaus tam tikra direktyva. Teikiamoje Profesionalus padidejimas nariu redakcijoje praplėsta įstatymo reguliavimo sritis, apimamos ne tik automatiniu būdu tvarkomos duomenų rinkmenos, bet taip pat ir ne automatiniu būdu tvarkomos Metodologijos nario padidejimas duomenų rinkmenos.

Projekte yra apibrėžta asmens duomenų tvarkymo esmė. Duomenų bazės, sąrašai, kartotekos ar kitokios rinkmenos su asmens duomenimis gali būti sudaromos ir tvarkomos tik teisėtai, tiksliai ir pagal konkrečiai nustatytą tikslą.

Tvarkomi asmens duomenys turi būti tikslūs ir saugomi tik tokios apimties, kuri būtina nustatytam tikslui, be to, ne ilgiau kaip to reikalauja nustatyto tikslo įgyvendinimas. Projekte yra patikslinami asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai. Tvarkant asmenų duomenis,kai tikslas yra visuomenės informavimas, įstatyme nebus taikomi šie išvardyti kriterijai, bet dėl to renkantys ir atskleidžiantys asmens duomenis privalės rūpintis, Metodologijos nario padidejimas tvarkomi asmens duomenys būtų tikslūs ir apsaugoti nuo neteisėto jų pakeitimo.

Telekomunikacijų srityje numatomos tam tikros sąlygos. Kaip ir iki šiol, abonentų sąrašai galės būti vieši ir tam tikri asmens duomenys apie abonentą ten galės būti, jei abonentas neprieštaraus. Bet viešuose elektroniniuose abonentų sąrašuose neturėtų būti leidžiama vykdyti paiešką pagal abonento telefono numerį.

Žmogus turėtų būti informuotas, kai jo duomenys bus renkami ir kam nors teikiami. Jeigu jis pageidaus susipažinti su tais duomenimis, jis turi tokią teisę ir gali išreikšti prieštaravimą dėl jo duomenų naudojimo.

Taip pat įstatymo projekte siūloma peržiūrėti ir pertvarkyti įstatymo priežiūros instituciją — Valstybinės duomenų apsaugos inspekciją, kad ji galėtų nepriklausomai prižiūrėti asmens duomenų tvarkymą ir jį kontroliuoti.

Duomenimis pagrįsto priskyrimo metodologija

Įstatyme yra numatytos kai kurios išimtys. Pavyzdžiui, netaikyti įstatyme numatytų nuostatų valstybės saugumo, gynybos, operatyvinės veiklos tikslais.

Europos Sąjungos direktyva netaikoma fizinio asmens asmeninei veikla, todėl projekte taip pat numatyta tokia išimtis. Ačiū už dėmesį. Jeigu yra klausimų, tai kvalifikuotai galėtų atsakyti Asmens duomenų apsaugos inspekcijos viršininkė ponia O. Mes turime keletą klausimų. Prašom Seimo narį S. Mano klausimas susijęs su 29 straipsniu. Asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto dokumentų tvarkymo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

Noriu paklausti, kas sudaro neturtinę žalą? Kas ir kaip ją reglamentuoja? Kas ją gali įvertinti? Neturtinė žala yra suprantama kaip moralinė žala. Mano nuomone, Civiliniame kodekse yra reglamentuojama. Nežinau, ar ponia viceministrė, ar jūs atsakysite. Noriu jūsų paklausti dėl 9 straipsnio. Bet turiu pasakyti, kad yra daug atvejų, kai socialinė parama yra už socialinio draudimo ribų, t. Jeigu mes 9 straipsnyje paliksime apibrėžę tiktai socialinio draudimo tikslus, tai kai kurios įstaigos čia neturės galimybių.

Metodologijos nario padidejimas drįsčiau paklausti, ar nereikėtų išplėsti, kad apskritai dėl socialinės paramos ir rūpybos tie duomenys galėtų būti gaunami iš iš tų institucijų, kurios kiekvieną tą funkciją atlieka? Šio straipsnio esmė yra, kad šie duomenys tvarkomi be asmens sutikimo, ir tik tiek. Bet nurodyta, kas tvarko. Socialinis draudimas yra labai ribota fiksuota institucija. Ačiū… O. Jeigu galima, atsakysiu.

Aišku, būtų galima svarstyti, nes specialioms sritims Europos Sąjungos teisė leidžia nurodyti papildomas sąlygas. Būtent ši nuostata yra kaip papildoma visiems teisėto tvarkymo kriterijams.

Atsakėte į visus klausimus, kurie buvo užduoti. Ar norėtumėte kalbėti dėl motyvų? Nėra norinčių kalbėti dėl motyvų. Ar galėtume bendru sutarimu pritarti po pateikimo? Ar sutiktumėte, kad šį projektą apsvarstytų Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas? Žmogaus teisių komitetas — pagrindinis, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas… Balsas salėje Gamtos.

Aišku, jeigu jie tik norės, galės padaryti. Ar pritartumėte, kad svarstymas vyktų birželio 13 dieną? Radijo ir televizijos komisijos pirmininko J. Liniausko ataskaita Nors mes 3 minutes skubame, bet prašysiu Radijo ir televizijos komisijos pirmininką poną J.

Liniauską pateikti ataskaitą. Gerbiamieji Seimo nariai, nežinau, ar jums yra padauginta Radijo ir televizijos komisijos ataskaita. Pone Liniauskai? Sako, kad tik komitetams ir frakcijoms išdalyta, dėl to 10—15 minučių. Radijo ir televizijos komisija buvo įsteigta m. Komisija yra verslo veiklą reguliuojanti, Metodologijos nario padidejimas nuo valdžios struktūrų ir partijų įtakos institucija, atskaitinga Seimui.

Komisiją sudaro 11 narių. Tai Seimo ir kūrybinių bei visuomeninių organizacijų atstovai, kuriems įstatymas draudžia užsiimti komercine veikla jų reguliuojamoje srityje. Komisijos priimti sprendimai reglamentuoja komercinių radijo ir televizijos stočių veiklą. Šiuo metu dirba antrosios kadencijos komisija.

Matematinės logikos ir algoritmų teorijos skyrius 7-ojo dešimtmečio pabaigoje pradėjo kurti tinklinio planavimo ir valdymo programinę įranga Vieningosios sistemos skaičiavimo mašinoms ES, ES ir kt.

Todėl buvo nuspręsta įsigyti vieną iš šios sistemos mašinų ES BESM serijos mašinų sisteminės programinės Metodologijos nario padidejimas priežiūra rūpinosi Programinės įrangos skyrius. Tačiau analogiškus darbus daryti naujai mašinai nesutiko — trūko žmonių, nebuvo patirties. Todėl buvo nuspręsta Matematinės logikos ir algoritmų teorijos skyriuje programavimo metodikos grupės pagrindu įkurti Sisteminio programavimo sektorių, kuriame būtų tęsiami šios grupės pradėti teoriniai ir metodiniai darbai, bet papildomai atliekami ir mašinos ES sisteminės programinės įrangos tvarkymo ir priežiūros darbai.

Sektorius buvo įkurtas m.

  1. Profesionalus padidejimas nariu
  2. Kaip padidinti Pisyun greitai
  3. Gerbiamieji Seimo nariai, prašome užimti savo vietas.
  4. Prisijungimas negalimas
  5. Duomenimis pagrįsto priskyrimo metodologija - Analytics Žinynas

Sektoriaus vadovu paskirtas Gintautas Grigas. Į sektorių taip pat buvo priimtas tais metais į institutą paskirtas jaunasis specialistas Gediminas Stirbys, o kiek vėliau — patyręs Vieningosios sistemos mašinų operacinių sistemų žinovas Algimantas Oškinis, tapęs sisteminių programuotojų, tvarkančios šios sistemos programinę įrangą, grupės vadovu. Senose patalpose Goštauto g. Sisteminio programavimo grupės darbo pobūdis gerokai skyrėsi nuo likusios ir didesnės skyriaus dalies ir turėjo daugiau bendrumo su Skaičiavimo centro — neoficialaus instituto struktūrinio vieneto, jungiančio keletą padalinių, — tematika.

Todėl grupė dirbo savarankiškai, vadovaujama Algimanto Oškinio. Grupės autonomija dar padidėjo kai kita skyriaus dalis išsikėlė į naują pastatą. Dirbant su abstrakčiaisiais duomenų tipais buvo idėja sukurti programavimo kalbą, pagrįstą abstrakčiaisiais duomenų tipais, ir jos transliatorių. Tačiau tuo metu pasirodė visų dėmesį patraukianti nauja didelių galimybių programavimo kalba Ada, turinti ir abstrakčiuosius duomenų tipus. Tai aktualu, nes atkūrus Nepriklausomybę imta reformuoti švietimo sistemą, reikėjo kurti informatikos mokymo programas, vadovėlius, mokomąsias knygas, rengti mokytojams kursus, skaityti paskaitas.

Ypač reikėjo išsiaiškinti, kas padaryta pasaulyje, kuria kryptimi pasukti informatikos mokymą Lietuvos mokyklose. Kadangi turėta daug patirties programavimo mokymo srityje Jaunųjų programuotojų mokykla jau gyvavo Metodologijos nario padidejimas kaip dešimtį metųtai pirmiausia buvo užsiimama programavimo ir algoritmavimo metodika.

Kiek vėliau tiriamųjų darbų kryptys plėtėsi, apėmė įvairius informatikos ir informacinių technologijų mokymo aspektus. Buvo lietuvinama mokymui reikalinga programinė įranga. Pirmąją programą sulietuvino Valentina Dagienė kartu su Ričardu Ališausku m.

Kartu buvo nagrinėjamos ir sprendžiamos lietuviškų rašto ženklų problemos kompiuteriuose. Apie lietuviškų rašmenų problemas ir jų sprendimus įvairiose el. Viktoras Dagys ir Gintautas Grigas dalyvavo rengiant m. Metodologijos nario padidejimas m. Vėliau iš šios tematikos parengė ir m. Atsiranda vis daugiau mokslinių darbų ir informatikos mokymo. Buvo leidžiamas dvejus metus irišėjo keturi numeriai 35— Kadangi skyriuje vis daugiau dėmesio skiriama informatikos mokymui, tai pakeistas ir jo pavadinimas — tapo Informatikos metodologijos skyriumi.