Nario dydziai 15-16 metu

Ši suma bus atitinkamai koreguojama, jeigu iki m. Jungtinės Karalystės papildoma įmoka, susidaranti dėl paskirstytų išlaidų sumažinimo, — m.

Anot jos, minimali alga diferencijuojama valstybėse, kur yra didelė MMA, tarkime, tūkstantis eurų. Ji taip pat pabrėžė, kad didelė dalis jaunimo, kuri mokosi ar yra nekvalifikuota, dirba paslaugų sektoriuje, kur mokama minimali alga ir kur trūksta darbuotojų.

Nario dydziai 15-16 metu

Pasak E. Radišauskienės, dėl skirstymo pagal amžių taip pat kiltų grėsmė, jog sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus būtų atleistas. Jaunimo atstovas: darbdaviai bando gudrauti Lietuvos studentų sąjungos vadovas Eigirdas Sarkanas sako, kad skirstyti pagal amžių siūloma, nes verslo atstovams nepavyko pasiekti, kad MMA nebūtų didinamas nuo kitų metų. Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui pateikė naujas viršutines ribas.

Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad reikėtų išlaikyti dabartinį viršutinių ribų lygį. Todėl tikslinga pašalinti šių sąvokų skirtumą Europos Sąjungos bendrojo biudžeto srityje.

Tačiau socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Eglės Radišauskienės teigimu, tai reikštų darbuotojų diskriminaciją.

Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad — m. Austrijai, Vokietijai, Nyderlandams ir Švedijai bus taikomas sumažintas PVM pareikalavimo tarifas ir kad tuo pačiu laikotarpiu Nyderlandams bei Švedijai bus taikomas jų metinių BNP grįstų įmokų bendras sumažinimas.

Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad bus išlaikytas korekcijos mechanizmas Jungtinei Karalystei naudai, tuo pat metu taikant sumažintą šios korekcijos finansavimą Vokietijai, Austrijai, Švedijai ir Nyderlandams.

Briuselyje įvykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime buvo padaryta išvada, inter alia, kad nuosavų išteklių nustatymo tvarkai turėtų būti taikomas bendras teisingumo principas. Todėl šia tvarka turėtų užtikrinti, kad atsižvelgiant į atitinkamas m. Fontenblo Europos Vadovų Tarybos išvadas, nė vienai valstybei narei netektų biudžeto našta, kuri būtų pernelyg didelė, lyginant su santykine gerove valstybėje. Todėl tikslinga įvesti nuostatas, taikomas konkrečioms valstybėms narėms.

Tačiau po laipsniško įvedimo laikotarpio — m. Jungtinė Karalystė visapusiškai dalyvaus finansuojant plėtros išlaidas, išskyrus tiesiogines žemės ūkio išmokas ir rinkos reguliavimo priemones ir dalį kaimo plėtros išlaidų iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo EŽŪOGF Garantijų skyriaus.

Todėl korekcijos Jungtinės Karalystės naudai apskaičiavimas bus tikslinamas palaipsniui, neįskaitant valstybėms narėms, kurios ES narėmis tapo po m.

Nario dydziai 15-16 metu

Jungtinės Karalystės papildoma įmoka, susidaranti dėl paskirstytų išlaidų sumažinimo, — m. EUR m. Ši suma bus atitinkamai koreguojama, jeigu iki m.

Nario dydziai 15-16 metu

Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją atlikti išsamią, plačios apimties peržiūrą, apimančią visus ES išlaidų, įskaitant Bendrą žemės ūkio politiką BŽŪPir išteklių, įskaitant Jungtinės Karalystės permokos grąžinimą, aspektus, ir pateikti ataskaitą m. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad šis sprendimas turi įsigalioti m. Neatmetant kitų pajamų, Europos Sąjungos bendrasis biudžetas finansuojamas iš Bendrijų nuosavų išteklių.

Nario dydziai 15-16 metu

Į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą įskaitomus nuosavus išteklius sudaro toliau nurodytos pajamos: a rinkliavos, priemokos, papildomos arba kompensacinės sumos, papildomos sumos arba koeficientai, bendrojo muitų tarifo muitai ir kiti muitai, kuriuos Bendrijų institucijos yra nustačiusios arba nustatys prekybai su ES narėmis nesančiomis valstybėmis, ir muitai už prekes pagal nebegaliojančią Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį, taip pat įmokos ir kiti mokesčiai, numatyti bendro cukraus rinkų organizavimo sistemoje; b nepažeidžiant 4 dalies antros pastraipos, visų valstybių narių suderintoms PVM apmokestinimo bazėms, nustatytoms pagal Bendrijos Nario dydziai 15-16 metu, taikomas galiojantis vienodas tarifas.

Pajamos, gaunamos nustačius naujus mokesčius pagal EB arba Euratomo sutartyse nustatytą bendros politikos sistemą, jeigu buvo laikomasi EB sutarties straipsnyje ir Euratomo sutarties straipsnyje nustatytos tvarkos, taip pat sudaro nuosavus išteklius, įskaitomus į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

Tik — m.

Nario dydziai 15-16 metu