Kas yra vidutinis nariu storis

Ekonominė blokada truko 76 dienas, tačiau Lietuva neatsisakė nepriklausomybės deklaracijos [58]. Pagrindinis straipsnis — Lietuvos istorija —

Kas yra vidutinis nariu storis

Jeigu įmonėje yra penki darbuotojai, kurie atitinkamai uždirba Eur, Eur, Eur, Eur, Eur, tuomet mediana bus vidurinė reikšmė — Eur. Jeigu darbuotojų skaičius yra lyginis, tuomet išskiriamos dvi eilutės viduryje esančios reikšmės ir skaičiuojamas jų vidurkis.

Kvantilis ir nuokrypis Vidutinis atlyginimas arba vidurkis apskaičiuojamas sudedant visus atlyginimus ir gautą sumą padalinus iš darbuotojų skaičiaus.

Įstatyme kalbama apie kvantilius, nors dažniau minimi yra kvartiliai.

Kas yra vidutinis nariu storis

Tai skirtingi dydžiai, nors skirtumas tarp jų nėra didelis. Šis dydis leidžia, pavyzdžiui, atmesti ketvirtadalį daugiausiai ir ketvirtadalį mažiausiai uždirbančių darbuotojų.

Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos | Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Kvantilis yra labai panaši į kvartilį imtis, tik aibė dalinama į tiek dalių, į kiek reikalauja duomenų analizė. Norint, kad šie darbuotojai neiškreiptų bendros atlyginimų statistikos, galima pasitelkti kvantilio imtį.

Kas yra vidutinis nariu storis

Dar vienas planuojamas skelbti rodiklis — statistinis nuokrypis — parodo, kaip atlyginimų reikšmės nutolusios nuo vidutinio atlyginimo. Kuo mažesnis nuokrypis, tuo atlyginimai yra arčiau vidutinio atlyginimo.

Jeigu įmonėje yra penki darbuotojai, kurie atitinkamai uždirba Eur, Eur, Eur, Eur, Eur, tuomet mediana bus vidurinė reikšmė — Eur. Jeigu darbuotojų skaičius yra lyginis, tuomet išskiriamos dvi eilutės viduryje esančios reikšmės ir skaičiuojamas jų vidurkis. Kvantilis ir nuokrypis Vidutinis atlyginimas arba vidurkis apskaičiuojamas sudedant visus atlyginimus ir gautą sumą padalinus iš darbuotojų skaičiaus. Įstatyme kalbama apie kvantilius, nors dažniau minimi yra kvartiliai.

Pastarasis rodiklis parodo, ar bendrovėje dideli atlyginimų skirtumai. Visus šiuos duomenis bus galima lyginti su ūkio šakos ar Lietuvos duomenimis.

Kas yra vidutinis nariu storis