Nariu dydzio klausimai

Ar numatytas minimalus mažosios bendrijos kapitalas? Tokiu atveju narių susirinkimas yra kartu ir valdymo organas, vienas iš narių paskiriamas mažosios bendrijos atstovu, kuris iš esmės atlieka vadovo funkcijas; 2. Mažųjų bendrijų įstatyme analogiška nuostata įtvirtinta ir reglamentuojant mažosios bendrijos vadovo kompetenciją. Išskleisti Suskleisti Negali. Sprendimą dėl mažosios bendrijos nario ar kito asmens, kuris tvarkys mažosios bendrijos apskaitą, priims mažosios bendrijos narių susirinkimas.

Padidejusi skyle

Bylos straipsnis. Vyriausybės narių atsakymai į klausimus Seimo posėdyje 1.

Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (29 str.)

Seimo sesijos metu, kiekvieno ketvirtadienio Seimo vakarinio plenarinio posėdžio pradžioje Vyriausybės valandos metu Vyriausybės nariai 60 minučių atsakinėja į Seimo narių žodžiu užduodamus klausimus.

Seimo Vyras penis visi dydziai Vyriausybės nariams turi užduoti aktualių ir visuomeninės svarbos klausimų.

Paaugliu nuotrauku matmenys

Posėdžio pirmininkas gali leisti neatsakyti į klausimą, kuris, jo manymu, yra neaktualus ir neturi visuomeninės reikšmės. Jeigu, Vyriausybės nario ar posėdžio pirmininko manymu, užduotas klausimas reikalauja išsamaus ir detalaus atsakymo, Vyriausybės nario ar posėdžio pirmininko reikalavimu toks klausimas turi būti pateiktas kaip rašytinis klausimas. Posėdžio pirmininkas gali nutraukti bet kokį klausimą, kuris, jo manymu, yra panašus į Seimo nario pareiškimą ar nuomonės išsakymą.

Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

Klausimai užduodami tokia eile: iš pradžių 2 klausimus gali užduoti Seimo opozicijos lyderis, vėliau klausimus gali užduoti iš eilės visų frakcijų atstovai, pradedant nuo opozicinių frakcijų ir atsižvelgiant į frakcijų dydį. Nariu dydzio klausimai narys gali iš anksto įspėti Vyriausybės narį, kokį klausimą jis ruošiasi užduoti. Posėdžio pirmininkas savo nuožiūra Nariu dydzio klausimai leisti užduoti papildomus klausimus ministrui, kuris atsakė į klausimą.

Tokius papildomus klausimus gali užduoti Nariu dydzio klausimai kuris Seimo narys, tačiau pirmenybę turi tas Seimo narys, į kurio klausimą ministras atsakinėjo. Ministras gali paprašyti atidėti jo atsakymą iki kitos Vyriausybės valandos.

  1. Mažoji bendrija | Verslo žinynas
  2. Susijusi informacija Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais ; Aktualumas peržiūrėtas Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
  3. Kaip padidinti vakuumo nari
  4. Konsultavimas | skaidri DNSB namų bendrijos apskaita
  5. Kooperatinių bendrovių įstatymas numato, kokias funkcijas atlieka kooperatyvo narių susirinkimas.
  6. Plotis

Tokiu atveju neatsakytas Seimo nario klausimas įrašomas į posėdžio protokolą. Ministras, kuriam buvo užduotas klausimas, gali paprašyti į klausimą atsakyti kitą ministrą, jeigu klausimas yra iš kito ministro kompetencijos srities.

Ministras savo nuožiūra gali atsisakyti atsakyti į klausimą. Posėdžio pirmininko sprendimai Vyriausybės valandos metu yra neginčijami, tačiau Seimo narys, kurio nepatenkina ministro atsakymas arba kurio klausimas posėdžio pirmininko buvo pripažintas neaktualiu arba neturinčiu visuomeninės svarbos, pasibaigus Vyriausybės valandai, gali pareikšti, kad savo klausimą jis pateikia kaip rašytinį klausimą.

MAŽOSIOS BENDRIJOS PASKIRTIS

Žodžiu užduodamų klausimų trukmė negali viršyti 1 minutės, o Vyriausybės nario atsakymas į vieną klausimą negali viršyti 2 minučių. Vienas Seimo narys per sesiją gali pasirašyti ne daugiau kaip vieną tokį reikalavimą.

Nario ir dydzio nuotrauka

Vyriausybės nario atsakymui į tokį klausimą posėdžio pabaigoje skiriama ne daugiau kaip 20 minučių. Seimui nutarus, laikas atsakymui gali būti pratęstas. Pirmumo teisę užduoti klausimus žodžiu turi pasirašę reikalavimą Seimo nariai. Jeigu Vyriausybės narys pageidauja, sudaroma galimybė atsakyti į pateiktą klausimą kitame posėdyje, bet ne vėliau kaip po 3 dienų. Lietuvos Respublikos Seimo statutas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Mažoji bendrija skirta žmonėms, siekiantiems kurti smulkųjį, nereikalaujantį didelių investicijų, šeimos verslą. Taip pat tiems, kurie vienas kitą gerai pažįsta ir nori dalyvauti mažosios bendrijos valdyme ir veikloje.