Valstybes tobulinimo programa. Dėl Viešojo valdymo tobulinimo – metų programos patvirtinimo

Kurį stilių pasirinkti, atsižvelgiant į kalbos turinį. Ką apie apie valdymo ir motyvavimo teorijas sako žymiausi verslo lyderiai?

Atgal Švietimo ir mokslo ministerija, atsakydama į Valstybės kontrolės pastabas dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, pabrėžia parengusi naujas pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos gaires.

Lyderystės ir bendradarbiavimo stiprinimas efektyviai organizacijos plėtrai. Tikslas — suteikti žinių apie asmenybių skirtumus ir šių skirtumų panaudojimą organizacijos plėtrai, supažindinti su lyderyste grįstos vadybos principais žmogiškųjų išteklių valdyme.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Pagrindinės temos: Kodėl lyderyste grįstas vadovavimas gali padėti plėsti verslą ar stiprinti organizaciją? Ką apie apie valdymo ir motyvavimo teorijas sako žymiausi verslo lyderiai?

Valstybes tobulinimo programa

Ar kiekvienas gali būti lyderiu? Gardner intelekto rūšys.

Pagrindinės mokymo organizavimo nuostatos

Asmenybės tipologija. Lyderystės procesas: kaip rasti pasekėjų ir pasiekti bendrų tikslų?

Valstybes tobulinimo programa

Bendradarbiavimo stiprinimas: kaip sudominti darbuotojus geriau dirbti? Lyderystės ir kūrybiškumo sąsaja efektyviai vadybai.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Kūrybiški problemų sprendimo būdai darbe. Kokybės vadybos sistemos procesų modelio taikymas viešajame sektoriuje.

Priemonės tikslas — didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją prioritetinėse srityse: tobulinti gebėjimus, susijusius su valstybės institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu; stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius; dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, pasirengti pirmininkauti ES metais pagal specialiąsias kvalifikacijos tobulinimo programas. Remiamos veiklos: mokymo programų ir lektorių rengimas; mokymo medžiagos atnaujinimas ir ar rengimas, leidyba; mokymo priemonių įsigijimas; įvairių mokymo ir mokymosi formų kūrimas ir įgyvendinimas; mokymo organizavimas.

Tikslas — suteikti valstybės tarnautojams žinių ir įgūdžių, reikalingų taikant kokybės vadybos sistemos procesų modelį viešajame sektoriuje. Pagrindinės temos: Procesų modelio ir kokybės vadybos sistemos analizė, probleminių vietų įvardinimas.

ŠMM dėl Valstybės kontrolės išvadų: keičiami kvalifikacijos tobulinimo principai

Procesų modelio teorija ir sudarymo metodika. Viešojo sektoriaus organizacijos kuriamos vertės analizė.

Valstybes tobulinimo programa

Struktūros ir procesų derinimas. Vertę kuriančių procesų analizė viešojo sektoriaus organizacijos atveju. Viešojo sektoriaus organizacijos Valstybes tobulinimo programa procesų atkūrimas. Kokybės vadybos sistemos, kaip procesų modelio palaikymo instrumentas.

Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas VP1-4.1-VRM-03-V

Valstybes tobulinimo programa kokybės vadybos sistemos procesų analizė. Viešasis pasisakymas. Tikslas — suteikti žinių ir praktinių gebėjimų apie viešo kalbėjimo ypatumus, balso ir kūno valdymo technologijas, pasisakymo parengimo plano sudarymą bei sudėtingų pristatymo situacijų valdymą. Kalbėjimo baimės įveikimo priemonės. Viešosios kalbos sudedamosios dalys.

Valstybės tarnybos portalas

Viešosios kalbos stiliai. Kurį stilių pasirinkti, atsižvelgiant į kalbos turinį. Vaizdinės kalbos sakymo priemonės ir jų įtaka kalbos efektyvumui.

Sudėtingo viešo kalbėjimo situacijos valdymas.

Valstybes tobulinimo programa

Kūno kalbos įtaka viešajai kalbai. Judėjimas auditorijoje, kodėl jį verta daryti ir kodėl jis naudingas.

Teksto skaitymas — kaip išlaikyti gyvą kontaktą su auditorija, skaitant tekstą? Efektyvus vadovavimas.

Tikslas — lavinti vadovavimo įgūdžius, išmokyti efektyviai vadovauti, supažindinti su lyderystės ir valdymo stiliais, komandos motyvavimo būdais. Pagrindinės temos: Vadovo savybių ir įgūdžių analizė. Organizacijos ir vadovo vertybės. Intensyvi ir ekstensyvi laiko planavimo strategijos.

Patvirtintos socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programos

Prioritetų valdymas. Darbų delegavimas. Kam, ką, kada ir kaip deleguoti? Darbuotojų motyvacija ir skatinimas.