Normalus nariu dydziai poilsiui. Seimas svarstys siūlymą didinti minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus

Nustatyta, kad priemoka už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, sieks iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir nebus įskaitoma į priemokų kitais pagrindais ir pareiginės algos kintamosios dalies sumą. Šių priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 proc. Už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Taip pat siūloma tikslinti įstatymo 11 straipsnį, nustatant konkrečius dydžius už darbą poilsio dieną, švenčių dieną, naktį ir viršvalandžius: Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo pamainos grafiką, švenčių dieną mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padaugintas iš šio straipsnio 1—2 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko Parengė. Nuo kitų metų liepos 1 d.

Spaudos centras Seimas svarstys siūlymą didinti minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis Seimui pristatė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pataisas projektas Nr. XIIIPkuriomis siūloma padidinti įstatyme nustatytus minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

Normalus nariu dydziai poilsiui

Įstatyme taip pat siūloma įtvirtinti, kad už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, būtų mokamas ne padidintas darbo užmokestis, kaip buvo numatyta iki šiol, o priemoka, nes biudžetinės įstaigos darbuotojui, Normalus nariu dydziai poilsiui nustatytas maksimalus pareiginės algos koeficientas, padidinti jį už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, jau nebūtų galima.

Siūloma nustatyti, kad priemoka už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, siektų iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir nebūtų įskaitoma į priemokų kitais pagrindais ir pareiginės algos kintamosios dalies sumą. Biudžetinės įstaigos darbuotojui, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų ar užduočių sudėtingumą, mastą ir pobūdį, gali būti skiriamos šios priemokos: 1 už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė; 2 už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo pareigybei nustatytas funkcijas; 3 už papildomų funkcijų ar užduočių, Varpos dydzio formos pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą; 4 už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų.

Normalus nariu dydziai poilsiui

Šių priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 proc. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų vadovams ir atlikėjams priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti proc.

Normalus nariu dydziai poilsiui

Taip pat siūloma tikslinti įstatymo 11 straipsnį, nustatant konkrečius dydžius už darbą poilsio dieną, švenčių dieną, naktį ir viršvalandžius: Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo pamainos grafiką, švenčių dieną mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo pamainos grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo Normalus nariu dydziai poilsiui, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną — dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžių užmokestis.

Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padaugintas iš šio straipsnio 1—2 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko.

Biudžetinių įstaigų Normalus nariu dydziai poilsiui, jų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams už darbą poilsio dieną, švenčių dieną, naktį, taip pat už viršvalandžius mokama šio straipsnio nustatyta tvarka.

Normalus nariu dydziai poilsiui

Po pateikimo projektui pritarė 56 Seimo nariai, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 7 parlamentarai. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

Normalus nariu dydziai poilsiui

Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti lapkričio 24 d. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

Spaudos centras Seimas padidino minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus Seimas pritarė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimams projektui Nr. XIIIP 3padidindamas įstatyme nustatytus minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.