Apskaiciuokite nario dydi pagal formule. Pajamos už registracijos išmokas

Mūsų rezultatas atrodys taip: Šiuo atveju pelno prasmę tik kaip lauko reikšmės. Vietoj to, mes ketiname sukurti priemonę, kuri teisingai skaičiuoja mūsų procentų apyvartos, neatsižvelgiant į tai, ar filtrai duomenų filtrai taikomi. Todėl, jei piliečiai nori gauti valstybės paramą, jie turėtų suteikti socialinės apsaugos atstovui tik originalius dokumentus apie gautas pajamas. Jas sudaro šeimos narių, gaunamų pagal pajamas, skaičius ir mėnesių, už kuriuos skaičiuojama, skaičius. Jei reikia, jums gali prireikti kito popieriaus.

Apskaiciuokite nario dydi pagal formule

Tags: Statistika Pas Algirdas Javtokas Požymio empirinių dydžių statistinėje analizėje reikšmingą vietą užima mediana — vidurinės bet kurios skaičių eilutės dydis.

Išsamesnis medianos apibrėžimas būtų toks: Mediana yra požymio reikšmė, kuri atitinka didėjančia ar mažėjančia tvarka išsidėsčiusio požymio empirinio skirstinio variacinės eilutės vidutiniam dydžiui.

Apskaiciuokite nario dydi pagal formule

Norint apskaičiuoti medianą, yra reikalinga nagrinėjamų skaičių eilutę išdėstyti pagal jos narių tiriamo požymio dydį. Taip išrikiuotoje eilutėje patsai vidurinis dydis ir bus medianinis dydis. Jeigu eilutės narių skaičius yra lyginis 10; 15; 20; 25; 30; 35tai medianą sudaro dvi požymių reikšmės 20 ir Formulė 1 palengvina rasti medianą tais atvejais, kai pradiniai duomenys sugrupuoti į požymių dydžių grupes klases.

Apskaiciuokite nario dydi pagal formule

Kaip matome, medianos apskaičiavimas intervalinei eilutei kelia tam tikrų sunkumų. Pati medianinio dydžio apskaičiavimo eiga susideda iš kelių etapų: Randamas statistinės eilutės medianinio dydžio eilutės numeris.

Apskaiciuokite nario dydi pagal formule

Intervalinėje eilutėje nustatoma grupė, kuriai priklauso medianos dydis Me. Apskaičiuojama medianinio dydžio Me reikšmė. Pirmasis etapas atliekamas pagal 1 formulę.

Apskaiciuokite nario dydi pagal formule

Medianinės dydžio grupės klasės intervalinėje eilutėje tenka ieškoti kumuliuojant grupių dažnius fi ligi tol, kol kumuliuotoji grupių dažnių suma Sfi bus mažesnė už Nme — medianinio dydžio eilės numerį. Jeigu atsitiktų taip, kad tai paimtos I grupės intervalo viršutinė riba xiv atitiktų medianinį dydį.

Bet jei sukauptoji dažnių suma Sfi duotų skaičių jau didesnį už medianinio dydžio eilutės numerį, t. Pabandykime mūsų žodinius aiškinimus užrašyti matematine išraiška.

Apskaiciuokite nario dydi pagal formule

Tam tikslui pasiekti įveskime tokius pažymėjimus: xia — medianinio intervalo apatinė riba; medianiniu intervalu vadinamas toks variacinės eilutės pirmasis intervalas, kurio sukauptasis dažnis jau viršija pusę bendros dažnių sumos; k — medianinio i-ojo intervalo dydis; Sf me-1 — intervalo, esančio prieš medianinį, Apskaiciuokite nario dydi pagal formule dažnių suma; fme — medianinio intervalo dažnis.

Esant tokiems pažymėjimams, medianos apskaičiavimo interpoliacinė formulė įgauna tokią matematinę išraišką: 2 Tuos pačius dydžius gautume, jei vietoj 2 formulės vartotume kitą jos variantą: 3 čia xiv ir xia — nagrinėjamo požymio medianinio intervalo viršutinė ir apatinė riba; dažnių suma; kumuliuota dažnių suma, apimanti ir medianinio intervalo dažnius fme.

Share this:.

CS50 Lecture by Mark Zuckerberg - 7 December 2005