Pasirengimas lyciu nariui didinti

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų už nacionalinės teisės nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Dėl šių aplinkybių ir dėl vis didėjančių skirtumų tarp valstybių narių vyrų ir moterų atstovavimo bendrovių valdybose požiūriu, lyčių pusiausvyrą visos Sąjungos bendrovių valdybose galima pagerinti tik taikant bendrą požiūrį, o lyčių lygybės, konkurencingumo ir ekonomikos augimo geriau siekti ne skirtingos taikymo srities, užmojo ir veiksmingumo nacionalinėmis iniciatyvomis, o koordinuotais Sąjungos lygmens veiksmais. Planuoti rodikliai: Išsaugoti darbo vietas ne mažiau kaip neįgaliųjų, iš Europos socialinio fondo lėšų socialinėms įmonėms mokant darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją. Jis netaikytinas mažosioms ir vidutinėms įmonėms MVĮ , nes tokios priemonės joms būtų per didelė našta.

VykdytojasKauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sukūrimo data Kokybinio tyrimo ataskaita apie tai, kaip savivaldoje vykdoma lyčių lygybės politika.

Pasirengimas lyciu nariui didinti

Tyrimo metu apklaustas 71 respondentas, tarp kurių buvo savivaldybių merai, administracijos direktoriai, švietimo ir socialinių paslaugų skyriaus vedėjai, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tyrimo metu taip pat atlikta savivaldybių strateginių dokumentų analizė, apžvelgti tarptautiniai tyrimai bei užsienio valstybių gerosios praktikos, pateiktos kokybinio tyrimo išvados ir rekomendacijos. Kokybinio tyrimo ataskaita ir tyrėjų rekomendacijos skirtos savivaldos atstovams, sprendimų priėmėjams ir politikams, viešosios politikos formuotojams, viešojo administravimo sektoriaus darbuotojams, lyčių lygybės ekspertams ir mokslininkams, tyrinėjantiems viešojo administravimo sritį.

Pasirengimas lyciu nariui didinti

Sukūrimo data Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms: nuo A iki Z. Autoriai: Audronė Kisielienė, Lietuvos moterų lobistinė organizacija Leidinyje trumpai, aiškiai ir labai suprantamai išdėstyti žingsniai, nuo ko reikėtų pradėti siekiant užtikrinti lygiavertį moterų ir vyrų gyvenimą.

Integruojant ir užtikrinant lyčių lygybę vietos lygmeniu, savivaldybės privalo atsižvelgti į tai, kad jos yra ne tik viešųjų paslaugų teikėjos, bet ir dideli darbdaviai, tad būtina atkreipti dėmesį ir į darbuotojų interesus.

Pasirengimas lyciu nariui didinti

Iš kitos mokomosios medžiagos šis vadovas išsiskiria tuo, kad jis parašytas lengvu stiliumi, savivaldybių darbuotojams padedančiu įsijausti Pasirengimas lyciu nariui didinti labai konkrečias ir kasdieniškas situacijas. Teisiniai įsipareigojimai ir ekspertų patikrinta metodika išdėstoma iš savivaldybėje dirbančios vyresniosios specialistės, kuriai staiga priskiriamos lyčių lygybės koordinatorės pareigos, perspektyvos.

Pasirengimas lyciu nariui didinti

Leidinys yra rekomendacijų paketas, skirtas specialistams, sprendimų priėmėjams, viešosios politikos formuotojams ir visiems viešojo administravimo sektoriaus atstovams, prisidedantiems prie strateginio planavimo ir atitinkamų dokumentų rengimo.